Territori

 • Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Ignasi Aldomà, geògraf; MINUARTIA, estudis ambientals; Carles Guerrero, Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

  En tràmit
  Pla d'Urgell
 • Promotor: CIMALSA / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; ED Enginyeria; IBERINSA; Grup de Recerca d'Indústria i Territori URV; Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics URV; Departament de Geografia Universitat Rovira i Virgili (URV); Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP); MCRIT; IGREMAP SL; Raúl Fumadó-Pérez, enginyer agrònom.

  2012
  Baix Penedès
 • Promotor: Generalitat de Catalunya, Institut Català del Sòl, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Montserrat Mercadé, geògrafa; Pere Santos, enginyer de Ports, Camins i Canals; Alex Ivancic, enginyer industrial; Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom.

  2009
  Vallès Occidental
 • Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geògraf; Adrià Goula-Sardà, fotògraf i arquitecte; Minuàrtia, consultora ambiental.

  2009
  Val d'Aran
 • Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geògraf; Adrià Goula-Sardà, fotògraf i arquitecte; MINUARTIA, estudis ambientals.

  2008
  Pallars Sobirà