Territory

 • Promoter: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Àngels Gil-Vernet, lawyer; Ignasi Aldomà, geographer; MINUARTIA, environmental studies; Carles Guerrero, Pla d'Urgell Regional Council.

  In progress
  Pla d'Urgell
 • Promoter: CIMALSA / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Àngels Gil-Vernet, lawyer; ED Enginyeria; IBERINSA; Industry and Territory Research Group URV; Turistic Studies and Territorial Analisis Research Group URV; Geography Department Universitat Rovira i Virgili (URV); Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP); MCRIT; IGREMAP SL; Raúl Fumadó-Pérez, agricultural scientist.

  2012
  Baix Penedès
 • Promoter: Generalitat de Catalunya, INCASÒL, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Montserrat Mercadé, geographer; Pere Santos, civil engineer; Alex Ivancic, industrial engineer; Ignasi Grau Roca, agricultural scientist.

  2009
  Vallès Occidental
 • Promoter: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Ignasi Aldomà, geographer; Adrià Goula-Sardà, photographer and architect; Minuàrtia, environmental consultants.

  2009
  Val d'Aran
 • Promoter: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Ignasi Aldomà, geographer; Adrià Goula-Sardà, photographer and architect; MINUARTIA, environmental studies.

  2008
  Pallars Sobirà