Urban Master Plan of the Pallars Sobirà

Pallars Sobirà
2008

Promoter: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Ignasi Aldomà, geographer; Adrià Goula-Sardà, photographer and architect; MINUARTIA, environmental studies.