Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà

Pallars Sobirà
2008

Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geògraf; Adrià Goula-Sardà, fotògraf i arquitecte; MINUARTIA, estudis ambientals.