Urban Master Plan for the Delimitation and Planning of Strategic Residential Areas on the Vallès Occidental

Vallès Occidental
2009

Promoter: Generalitat de Catalunya, INCASÒL, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Montserrat Mercadé, geographer; Pere Santos, civil engineer; Alex Ivancic, industrial engineer; Ignasi Grau Roca, agricultural scientist.