Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Plana de LLeida

Lleida
En curs

El PDUAE de la Plana de Lleida genera un nou pol d'activitat econòmica i logística sostenible en el territori català, especialment pensat per a acollir empreses que requereixen parcel·les de gran format i molt connectades, preveient la implantació d'una nova estació ferroviària intermodal de mercaderies.
Objectiu del PDU és fomentar l'intercanvi modal de contenidors entre trens i camions, millorant la seguretat en el transport i emissions, i garantir l'ús del transport públic i mitjans no motoritzats, incorporant la previsió de l'execució de connectors saludables que connectin el nou centre d'activitat amb el centre de la ciutat.
Per a preservar els valors ambientals i paisatgístics el PDU preveu mesures ambientals estratègiques, correctores i compensatòries a diferents escales:
Potenciar la connectivitat ambiental de l'àmbit amb la recuperació dels corredors fluvials/ecològic de la séquia i de la clam de la Femosa; protegir i afavorir la presència d'espècies de fauna (la trenca de la limítrofa àrea xarxa natura) i flores (el Limonium Catalaunicum) autòctones; promuore la incorporació de sistemes de producció d'energia solar fotovoltaica; mitigar ho impacti visual de les naus industrials a través d'espais de transició entre el carrer i les parcel·les industrials.

Promotor: Incasòl / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR