31 Habitatges, Locals comercials i Aparcaments soterrats

Cervelló
2002

Promotor: Promocions Cervelló 2002 / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura / Tipologia: Habitatge Plurifamiliar / Superfície: 6.382 m².