Escola d’educació infantil La Salle Bonanova

Barcelona
2005

El Col.legi La Salle Bonanova és un centre educatiu on calia implantar l’ensenyament infantil. Es va proposar una volumetria en forma d’ "L", alliberant de la part del solar més compromesa la vegetació a conservar, alhora que s’inseria de manera adeqüada en el conjunt d’edificis del recinte minimitzant l’impacte del nou edifici en el recinte del Col.legi.

L’edifici consta de planta baixa i dues plantes pis amb un soterrani que es transforma en porxo semi-soterrani en la cota més baixa del solar. L’escola s’organitza en “L”, situant-se en el vèrtex un nucli de comunicació vertical. En aquest vèrtex de l’edifici es sitúa –en planta baixa- el doble accés, un pels infants que arriben a peu, un l’altre pels que arriben amb vehicles privats i l’espai destinat a secretaría i direcció. En una de les ales es situen els serveis i aules comunes, mentre que l’altra allotja l’aulari amb 5 aules a cada planta a més d’una sala per reunions. La planta soterrani d’aquest cos es destina en part a sala d’usos múltiples, i en part a porxo d’esbarjo per díes de pluja, amb accès des de l’escala principal de l’edifici i des del jardí.

El principal espai d’esbarjo el constitueix el jardí, en el que s’ha conservat al màxim possible les espècies vegetals existents, i s’ha implementat alguna plataforma de sorral i de jocs infantils. Es complementa l’oferta d’espais d’esbarjo amb el porxo ja descrit, les terrasses privadas de cada aula, i dues terrasses situades a la planta segona, una en cada un dels extrems de l’edifici.

 

Promotor: Germans de les Escoles Cristianes / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura; Atanasio Iglesias, instal·lacions / Tipologia: Escolar, Educació infantil / Superfície: 2.534 m².