Reforma de l'interior d'illa i centre de Serveis Socials "Galetes Montes"

Barcelona
2000

El centre de Serveis Socials es distribueix en funció de la privacitat necessària per a cada un dels espais previstos, a partir del vestíbul d’entrada, situat en l’extrem, i a traves d’un passadís central que dóna accés a les diferents estances. Els espais de major dimensió es situen a tocar de la façana, en tota la seva alçada. Els espais de menor dimensió es col·loquen en la part a tocar de la mitgera, separats d’aquests per un passadís que s’utilitza com a arxiu i accés privat dels treballadors del centre, evitant així el creuament de circulacions entre visitants i treballadors socials. En aquest àmbit es construeix un altell, per a la seva utilització com a traster i galeria de instal·lacions. Pel que fa al tractament de façana, es proposen unes obertures rectangulars de gran alçada que permetin la il·luminació de les parts mes fondes de la nau, amb un sistema de protecció solar que permeti la màxima aportació calòrica a l’hivern i la mínima a l’estiu.

 

Promotor: Districte de l'Eixample; Ajuntament de Barcelona / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: BOMA, estructura / Tipologia: Administratiu / Superfície: 429 m² + 1.995m2.