Projectes d'Urbanització per el Parc Territorial Collegats – Terradets

Pallars Jussà
2005

L’entorn del Pantà de Sant Antoni, després de la definició del Pla Especial d’Ordenació del mateix, evoluciona d’un entorn merament productiu capa a l’acolliment d’activitats que fomenten el seu ús lúdic-deportiu i turístic, aquestes noves activitats generades i la mirada del pantà des de la perspectiva del patrimoni paisajístic i cultural, fan d’aquest lloc un espai comú que és capaç de coordinar els diversos atractius municipals, desenvolupant així en el pantà un àmbit per a les infraestructures i equipaments comuns per la comarca. Tot això serà traduït en la creació del anomenat Parc Territorial Collegats – Terradets, el projecte del qual contempla la determinació dels criteris generals per la seva urbanització en el qual s’inclouen quatre zones diferenciades:

1.Àrea de serveis de la “Porta Parc”.

2.Àrea de serveis dels “Dos Arbres”.

3.Mirador d’Isona.

4.Passejos de l’Estació de Salàs.

 

Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussà / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -