Projecte de Paisatge en l'àmbit dels penya-segats de Montjuïc i estudis de fonamentació de la qualificació urbanística (reserva de natura)

Barcelona
2010

El projecte de paisatge per als penya-segats marins  de Montjuïc, determina les línies d’actuació per tal de protegir i augmentar si cap, els valors d’aquest espai natural immers en la metròpoli urbana, i al mateix temps sigui un eina de suport per a la creació de la figura de protecció més adequada en el marc d’àmbit més general del futur document de modificació de planejament de la muntanya de Montjuïc.

Aquest document, pretén ser una eina de treball clara i eficient per a la creació de mecanismes de protecció, documentació i interpretació dels penya-segats de Montjuïc, integrant les diferents accions ambientals i paisatgístiques sota un mateix marc de treball, una eina que no és una proposta tancada sinó l’inici d’un procés evolutiu.

El document s’estructura en dos grans blocs: el primer d’ells inclou els documents d’anàlisi i diagnosi, que ens han ajudat a comprendre i interpretar els valors dels penya-segats i així mateix, inclou les diferents visions i interpretacions que són la síntesi d’aquests valors. En el segon bloc es presenten els documents de proposta, incloent les bases per a una futura qualificació urbanística i el propi projecte de paisatge per a la protecció i interpretació dels penya-segats.

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: CRPPBarcelona, Aixecament planimètric; LMVC-UPC; Josep Maria Mallarach, geòleg; Jordi Bernadó, fotògraf / Superfície de la reserva de natura a protegir: 32.2 ha.