Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Ivars d'Urgell

Ivars d'Urgell
2005

Promotor: Ajuntament d'Ivars d'Urgell / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: SPAA, SGPC; La Llena serveis i projectes ambientals.