Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Estaràs

Estaràs
2007

Promotor: Ajuntament d'Estaràs / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Carme Diví, Inventari del Patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de La Segarra; Josep Lascurain, biòleg.