Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Vic

Vic
2008

Promotor: Ajuntament de Vic / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Adrià Gelavert, ambientòleg; Laura Camprubí, ambientòloga; Xevi Codina, enginyer tècnic agrícola; Montserrat Mercadé, geògrafa, David Maruny-Vilalta, enginyer de camins, canals i ports.