Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa

Tortosa
2007

Promotor: Ajuntament de Tortosa / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Josep Lluís Guinovart, doctor arquitecte; Raquel Lacuesta, doctora en història de l'art; Joan Martínez-Tomás. arqueòleg; Hilari Muñoz-Sebastià, historiador d'art; Ernest Valls, enginyer industrial; Anna Añó, biòloga; Jordi Valero; enginyer tècnic forestal; Josep Maria Fargas, arquitecte.