Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa

Terrassa
2003

Promotor: Ajuntament de Terrassa / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Joan Carles Adell-Torrelles, enginyer; Josep Lascurain-Golferichs, biòleg; Eduardo Sebastián-Alcalá, tècnic de participació ciutadana.