Pla de Millora Urbana del Centre Històric de la Seu d'Urgell

Seu d'Urgell
2012

Promotor: Ajuntament de la Seu d'Urgell / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Núria Obiols, HIULS; Miquel Duelo, arquitecte HIULS.