Passera Peatonal damunt la línia de Ferrocarril Barcelona - Puigcerdà

Vic
1992

La passarel·la per a vianants sobre la línia del ferrocarril Barcelona-Puigcerdà es construeix per tal d’unir el centre de la ciutat de Vic amb un sector d’activitats terciàries de recent desenvolupament, conegut popularment com “El Sucre”. Se situa entre el passeig previst al llarg de l’Avinguda dels Països Catalans (futura ronda de Vic), d’una banda, i el centre geomètric del nou sector d’activitats, de l’altra. Consta de tres elements diferenciats: dos molls construïts amb formigó a ambdues bandes de la línia ferroviària i una biga metàl·lica en gelosia de 66m de longitud i 2,60m d’amplada que creua la línia i els uneix.

El moll de la banda de l’Avinguda dels Països Catalans es projecta en ziga-zaga, amb un primer tram recolzat a terra i els altres dos en forma de bigues-pont. La biga en gelosia se situa perpendicularment a la traça dels ferrocarril alineada a la xemeneia que domina tot el sector. El darrer tram es projecta segons la mateixa directriu del tram metàl·lic, fent el recorregut itinerant.

Amb aquest projecte no tan sols es pretén resoldre el traspàs físic d’una banda a l’altra, sinó també incorporar visions diferents i variades sobre l’entorn immediat, concebent els recorreguts com un passeig per un pendent suau, que permet salvar el desnivell necessari de set metres i mig sobre la via del tren.

 

Promotor: Ajuntament de Vic / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Lluís Masramon, aparellador; Brufau-Obiol, arquitectes; Jordi Bernadó, fotògraf.