Parc Territori d'Aigües del riu Segre en els municipis d'Oliana i Peramola

Oliana - Peramola
2010

El Parc Territori d’Aigües desenvolupa l’estratègia plantejada d’ordenar i gestionar l’oferta de la comarca basada en els seus recursos identitaris i singulars en relació a altres territoris de Catalunya: la geologia i paleontologia, el patrimoni cultural i etnogràfic, el valor del paisatge de l’aigua, i del paisatge prepirenenc  com a porta dels territoris pirinencs.

L’objectiu principal és formalitzar la làmina estable i el seu entorn com àrea referencial en el territori on es situa, mantenir l’estabilitat dels sistemes naturals preservant la seva diversitat biològica, preservar i potenciar el patrimoni cultural i paisatgístic d’aquest territori, i el seu entorn i oferir noves oportunitats per a l’oci, l’esport i les activitats de caràcter turístic.

 

Promotor: Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Ajuntament d’Oliana, Ajuntament de Peramola, Confederació Hidrològica del Ebre (CHE) / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Manel Colominas, enginyer agricola / Longitud Parc: 35km / Sup. Embassament: 75 ha.