Edifici d'Habitatges de Protecció Oficial

Sant Andreu de la Barca
2007

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: BOMA, estructura / Tipologia: Habitatge Plurifamiliar / Superfície: 2.318,5 m².