Ampliació del Celler de l'Olivera

Vallbona de les Monges
2006

Aquesta obra es la primera ampliacio d'un edifici destinat a celler. L'edificil consta d’una nau antiga d’uns 220 m2, ampliada amb la cobertura de l’antic pati davanter de 180 m2. La meitat de la nova nau es un espai a doble alcada on s'emmagatzemen en alcada les gabies d'ampolles, mentre que l'altre meitat te dues alcades i allotja el laboratori, la zona d'etiquetatge i serveis. L'ampliacio mante els murs de tancament del pati originals rematant-los amb unes peces prefabricades de xapa fins la coberta, tambe de xapa. L'estructura que soste la coberta es de bigues de fusta laminades.

 

Promotor: Societat Agropequària Catalana "L'Olivera" / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: BOMA, estructura / Tipologia: Industrial / Superfície: 278,1 m².