• Promotor: Ajuntament de La Seu d'Urgell / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Robert Brufau; Manel Colomines; Carlos Fuentes; arquitectes.

    1991
    Seu d'Urgell

Pàgines